THERESE NEUMANN

van Konnersreuth

 

Ik ben blij met alles dat van de Heiland komt.

Elk gras, elke kleine bloem, elk vogeltje

en elk nieuw lijden,

dat de Heiland mij zendt.

Het meeste plezier echter

Ik heb de Heiland zelf

 

 

 

 

 

Therese Neumann (08.04.1898 - 18.09.1962) werd op voorspraak van de heilige Therese von Lisieux meermalen van

ernstige ziekten genezen, hoewel voor een deel van de ziektes genezing medisch als onmogelijk werd beschouwd.

 

 

•  het beleven van historisch-religieuze gebeurtenissen in visioenen

•  de weergave van het visioen was in de originele taal te horen

•  het aanwezig zijn van wondtekens van Christus (stigmata)

•  het feit, dat ze tientallen jaren lang uitsluitend van wat ze in de

   Heilige Communie kreeg leefde en

•  de gave om raad en advies te geven

 

 

Andere Fenomeenen in haar leven waren

 

 

Dikwijls lijkt de biografie van Therese Neumann niet toegankelijk, omdat de fenomenen natuurwetenschappelijk niet verklaarbaar zijn. Maar haar leven is niet alleen voor gelovigen een getuigenis van het werkzaam zijn van God in de wereld, maar ook voor velen, die haar situatie nader leerden kennen. Haar voorbeeld is een oproep, om zonder ons daar tegen te verzetten te accepteren wat God met elk van ons voorheeft en om met godsvertrouwen en levensvreugde Zijn doel tegemoet te gaan.

 

Taalfenomeen

Mystieke betrekkingen

Ziekte Genezing

Stigmatisering

Advies en Instructies

Zonder voeding

Visionen

 

 

 

© 2018            Impressum